Status


Op deze pagina vindt u de huidige status van werkzaamheden en behaalde resultaten van de stichting Luierrecycling Nederland.

Tijdslijn

December 2007
De enige luierrecyclefabiek in Nederland Knowaste gaat failliet.

Februari 2016
Wij organiseren de proef luierrecycling waarvoor meer dan 25.000 aanmeldingen uit heel Nederland binnen kwamen. Gemeenten hebben regie op afvalinzameling en reageren voorzichtig.

Juli 2016
Vooral kinderdagverblijven blijken het verschil te kunnen maken omdat zij eigen regie over hun afvalcontract hebben en als ze dat willen op termijn als vast inzamelpunt kunnen functioneren.

Januari 2017
Luiers kunnen niet meer verwerkt worden bij Orgaworld. Dit betekent dat er in Nederland geen enkele recyclefaciliteit meer actief is.

Mei 2017
Nieuwsuur bericht dat AEB in Amsterdam en ARN in Nijmegen in staat zijn om een luierrecycling fabriek op te starten.

Heden
Kinderdagverblijven, gemeenten en huishoudens kunnen in samenwerking met Luierrecycling Nederland stappen zetten om luierrecycling te bevorderen.

Introductie

Arend-Jan Majoor is eind 2015 thuis gestart met het minimaliseren van hun restafval. De luiers van zijn jongste kind bleven daarbij een probleem en hij kwam erachter dat luiers in Nederland tot 2007 werden gerecycled maar daarna niet meer. Technologisch, economisch en logistiek zijn de mogelijkheden er. De bereidheid om luiers bij de bron te scheiden is ook hoog, bleek uit een proef waar 25.000 huishoudens, kinderdagverblijven en zorginstellingen zich begin 2016 voor hebben aangemeld.

Stichting

Om het grote aantal aanmeldingen voor de proef een stem te geven heeft Arend-Jan begin 2016 een stichting opgericht, de stichting Luierrecycling Nederland. Gerard Weernink, met jarenlange ervaring in de afvalsector en ook Hilke de Wit en Tjebbe Will zetten zich in 2016 naast Arend-Jan Majoor op vrijwillige basis in voor het doel van de stichting. Het team breidt zich in 2017 verder uit.

Doel
Het doel van de stichting is het stapsgewijs bevorderen van de recycling van luiers in Nederland waarbij we geloven dat het organiseren van gescheiden inzameling tot urgentie zal leiden.

Aanpak

Om het doel te bereiken is het idee om een netwerk van kinderdagverblijven en zorginstellingen op te zetten als centrale inzamelpunten.

  1. Ten eerste kunnen kinderdagverblijven en zorginstellingen met een speciale luiercontainer hun eigen luierafval kwijt. Zij kunnen deze slag al maken doordat zij zelf de regie hebben over hun bedrijfsafvalcontract.
  2. Bovendien kan het netwerk van locaties in samenwerking met de gemeente ingezet worden om huishoudens hun luierafval daar te laten brengen zodat er vaste inzamelplekken zijn op adressen dicht bij de burger in de buurt.

Mentaliteit

Het is belangrijk om te melden dat het recyclen van luiers beter is dan het verbranden van luiers zoals nu gebeurt maar dat het hergebruiken van luiers bijvoorbeeld met wasbare luiers en het voorkomen van luierafval door het kind te helpen om eerder zindelijk te worden nog beter is. In de afvalhierarchie heeft men het dan over dat

  1. het voorkomen van afval altijd beter is dan
  2. het hergebruiken wat altijd beter is dan
  3. het recyclen wat weer beter is dan
  4. het verbranden en storten van afval.

Er zijn volop wasbare luiers te koop en door te googlen komt u bij verschillende webshops terecht die wasbare luiers verkopen en advies kunnen geven bij het gebruik ervan. Wanneer u uw eerste kind gaat krijgen is het zeker het overwegen waard om wasbare luiers te gebruiken. Daarnaast zijn er verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat kinderen met goede begeleiding vanaf 1,5 jaar zindelijk kunnen worden. Vroeger was dit veel meer gewoon en ook nu nog in andere Europese landen is dit de standaard. Ook hier komt u met googlen ver, er is een boekje over geschreven en er zijn verschillende websites te vinden waarop tips of een stappenplan staat om uw kind eerder zindelijk te krijgen.

Deelnemers

Gemeenten die zich als deelnemer aan de stichting hebben verbonden zijn anno maart 2017 Capelle aan den IJssel, Grootegast, Hengelo, Landgraaf, Leek, Leusden, Marum, Emmeloord, Opmeer, Tholen, Waterland, Winsum, Zuidhorn. Daarnaast zijn er nu zo’n +/- 1000 kinderdagverblijven en tientallen zorginstellingen betrokken. Dit aantal neemt gestaag toe.

Verwerking


Aanspreekpunt verwerking

GerardWeernink
Gerard Weernink
Autour & Stopmijnafval.nl
www.autour.nl
info@autour.nl
06-83174686


 

Twee afvalbedrijven in Nederland geven aan op korte termijn het recyclen van luiers te kunnen opstarten en dat zijn ARN in Nijmegen en AEB in Amsterdam.

ARN
ARN heeft vanaf 2015 geïnvesteerd in het opzetten van de verwerking van luierafval en denken in staat te zijn om begin 2018 een eerste stroom luierafval op te nemen op industriële schaal (5.000 – 15.000 ton per jaar). Kort samengevat betekent de recycling bij hen dat het luierafval in een vat onder hoge temperatuur en hoge druk gescheiden wordt in de plastics van de oorspronkelijke luier en het organische materiaal. De plastics kunnen worden hergebruikt en het organische materiaal kan worden vergist waardoor er energie kan worden gewonnen. Dit is een belangrijke stap in het mogelijk maken van luierrecycling en de stichting luierrecycling houdt dit project in de gaten.

AEB
AEB heeft aangegeven dat ook zij op korte termijn een recycle installatie kunnen opstarten. Dit betekent dat er naast Nijmegen voor het Oosten van het land er ook een mogelijkheid komt om vanuit het Westen van het land luierafval te gaan aanleveren.

Er zijn nog een paar andere recycle initiatieven die we ook in de gaten houden zoals Knowaste in Engeland en Diaper Recycling Technologies in Singapore. Het blijkt dat deze initiatieven langere opstartperiode nodig hebben.

Logistiek

Om het mogelijk te maken om voldoende luierafval uit kinderdagverblijven en zorginstellingen bij de recyclefabrieken te kunnen krijgen zijn we druk bezig met het opzetten van luierroutes. Dat wil zeggen dat kinderdagverblijven en zorginstellingen een luiercontainer kunnen aanvragen. Dit luierafval gaat vooralsnog bij het restafval totdat 1) er bij voldoende adressen een kraakperswagen speciaal voor luierafval kan rijden en 2) een recyclefabriek is opgestart om het luierafval te verwerken.

De luierroutes worden opgezet door Stopmijnafval BV. Zij regelt voor eigen risico en rekening de containers, en coördineert de logistiek en helpt met de aanpassingen van het bedrijfsafvalcontract met de bestaande afvalinzamelaars. Stopmijnafval kiest ook voor een duidelijk uniformiteit in de aanpak van de luierrecycling. Zo zijn de containers, speciale afvalzakken en luieremmers in eenzelfde stijl.

Mogelijkheden

Het is voor een kinderdagverblijf, zorginstelling en gemeente mogelijk om mee te doen aan onze aanpak om luierrecycling weer op de kaart te krijgen. Concreet houdt dit in dat een kinderdagverblijf, zorginstelling en gemeente i.s.m. de stichting luierrecycling Nederland stappen kan zetten om aan te haken op de luierroutes die we aan het opzetten zijn. Voor een kinderdagverblijf of zorginstelling is dan een aanpassing in het huidige bedrijfsafvalcontract noodzakelijk. Voor een gemeente is het noodzakelijk om uit te zoeken wat de beste manier van inzamelen is in het kader van gemak voor de huishoudens, logistiek en kosten in samenwerking met het gemeentelijk afvalbedrijf.

Vanuit welke rol heeft u interesse om aan luierrecycling bij te dragen?

Kinderdagopvang

Zorginstelling

Huishouden

Gemeente

Luierrecycling Nederland
Oude Utrechtseweg 19
3743 KN Baarn

info@stopmijnafval.nl
06-21120339