Reden 4: Een praktische oplossing


In steeds meer gemeenten wordt in het kader van duurzaamheid het restafval minder vaak opgehaald. Meer en beter scheiden is de oplossing maar dat is nog niet mogelijk met luiers.