Recycling


Samen maken we het verschil

Op deze pagina is er meer informatie te vinden over de huidige status van de recycling van luiers en behaalde resultaten van de stichting Luierrecycling Nederland.

Voor huishoudens hebben we begin 2016 een proef opgezet om luierrecycling mogelijk te maken. De proef hield in dat u zich kon aanmelden om luiers gescheiden in te zamelen in een kliko. Er kwamen 25.000 aanmeldingen binnen en er waren in 1 maand tijd 250.000 mensen bereikt. Hiermee hebben we de overheid, alle bijna 400 gemeenten, tientallen afvalbedrijven en de grote luierfabrikanten wakker geschud en staat luierrecycling weer op de kaart.

De conclusie van de proef was dat de bereidheid om te starten met gescheiden inzameling groot is. Daarom hebben we de stichting Luierrecycling Nederland opgericht.

Tijdslijn

December 2007
De enige luierrecyclefabiek in Nederland, Knowaste in Arnhem, gaat failliet.

Februari 2016
Wij organiseren de proef luierrecycling waarvoor meer dan 25.000 aanmeldingen uit heel Nederland binnen kwamen. Gemeenten hebben regie op afvalinzameling en reageren voorzichtig.

Juli 2016
Vooral kinderdagverblijven blijken het verschil te kunnen maken omdat zij eigen regie over hun afvalcontract hebben en als ze dat willen op termijn als vast inzamelpunt kunnen functioneren.

Januari 2017
Luiers kunnen niet meer verwerkt worden bij Orgaworld. Dit betekent dat er in Nederland geen enkele recyclefaciliteit meer actief is.

Mei 2017
Nieuwsuur bericht dat AEB in Amsterdam en ARN in Nijmegen in staat zijn om een luierrecycling fabriek op te starten.

Oktober – December 2017
Verschillende gemeenten starten de gescheiden inzameling van luiers weer op.

Heden
Kinderdagverblijven, zorginstellingen, gemeenten en huishoudens kunnen in samenwerking met Luierrecycling Nederland stappen zetten om luierrecycling te bevorderen.


Aanspreekpunt recycling

GerardWeernink
Gerard Weernink
Autour & Stopmijnafval.nl
www.autour.nl
info@autour.nl
06-83174686


Twee afvalbedrijven in Nederland geven aan op korte en middellange termijn het recyclen van luiers te kunnen opstarten en dat zijn ARN in Nijmegen en AEB in Amsterdam.

ARN
ARN heeft vanaf 2015 geïnvesteerd in het opzetten van de verwerking van luierafval en denken in staat te zijn om begin 2018 een eerste stroom luierafval op te nemen op industriële schaal (5.000 – 15.000 ton per jaar). Kort samengevat betekent de recycling bij hen dat het luierafval in een vat onder hoge temperatuur en hoge druk gescheiden wordt in de plastics van de oorspronkelijke luier en het organische materiaal. De plastics kunnen worden hergebruikt en het organische materiaal kan worden vergist waardoor er energie kan worden gewonnen. Dit is een belangrijke stap in het mogelijk maken van luierrecycling en de stichting luierrecycling houdt dit project in de gaten.

AEB
AEB heeft aangegeven dat ook zij op korte termijn een recycle installatie kunnen opstarten. Dit betekent dat er naast Nijmegen voor het Oosten van het land er ook een mogelijkheid komt om vanuit het Westen van het land luierafval te gaan aanleveren.

Er zijn nog een paar andere recycle initiatieven die we ook in de gaten houden zoals Knowaste in Engeland en Diaper Recycling Technologies in Singapore. Het blijkt dat deze initiatieven een langere opstartperiode nodig hebben.

Logistiek

Om het mogelijk te maken om voldoende luierafval uit kinderdagverblijven en zorginstellingen bij de recyclefabrieken te kunnen krijgen zijn we druk bezig met het opzetten van luierroutes. Dat wil zeggen dat kinderdagverblijven en zorginstellingen een luiercontainer kunnen aanvragen. Dit luierafval gaat vooralsnog bij het restafval totdat 1) er bij voldoende adressen een inzamelwagen speciaal voor luierafval kan rijden en 2) een recyclefabriek is opgestart om het luierafval te verwerken.

De luierroutes worden opgezet door Stopmijnafval BV. Zij regelt voor eigen risico en rekening de containers, en coördineert de logistiek en helpt met de aanpassingen van het bedrijfsafvalcontract met de bestaande afvalinzamelaars. Stopmijnafval kiest ook voor een duidelijke uniformiteit in de aanpak van de luierrecycling. Zo zijn de containers, speciale afvalzakken en luieremmers uitgevoerd in eenzelfde stijl.

Mogelijkheden

Het is voor een kinderdagverblijf, zorginstelling en gemeente mogelijk om mee te doen aan onze aanpak om luierrecycling weer op de kaart te krijgen. Concreet houdt dit in dat een kinderdagverblijf, zorginstelling en gemeente i.s.m. de stichting luierrecycling Nederland stappen kan zetten om aan te haken op de luierroutes die we aan het opzetten zijn. Voor een kinderdagverblijf of zorginstelling is dan een aanpassing in het huidige bedrijfsafvalcontract noodzakelijk. Voor een gemeente is het noodzakelijk om uit te zoeken wat de beste manier van inzamelen is in het kader van gemak voor de huishoudens, logistiek en kosten in samenwerking met het uitvoerende afvalbedrijf.

Vanuit welke rol heeft u interesse om aan luierrecycling bij te dragen?

Kinderopvang

Zorginstelling

Gemeente

Huishouden

 

Luierrecycling Nederland
Oude Utrechtseweg 19
3743 KN Baarn

info@stopmijnafval.nl
06-21120339