Recycling


Samen maken we het verschil

Op deze pagina is er meer informatie te vinden over de huidige status van de recycling van luiers en behaalde resultaten van de stichting Luierrecycling Nederland.

Tijdslijn

December 2007
De enige echte luierrecyclefabiek in Nederland, Knowaste in Arnhem, gaat failliet.

Februari 2016
De proef luierrecycling loopt uit de hand want er komen spontaan meer dan 25.000 aanmeldingen uit heel Nederland binnen kwamen. Gemeenten hebben regie op afvalinzameling en reageren voorzichtig.

Juli 2016
Kinderdagverblijven kunnen het verschil al maken omdat zij eigen regie over hun afvalcontract hebben en als ze dat willen op termijn als vast inzamelpunt kunnen functioneren.

Januari 2017
Luiers kunnen niet meer verwerkt worden bij Orgaworld. Dit betekent dat er in Nederland geen enkele recyclefaciliteit meer actief is.

Mei 2017
Nieuwsuur bericht dat AEB in Amsterdam en ARN in Nijmegen in staat zijn om een luierrecycling fabriek op te starten.

Oktober 2017-  Oktober 2018
Verschillende gemeenten hebben de gescheiden inzameling van luiers in stand gehouden of starten de gescheiden inzameling van luiers weer op. De teller die wij bijhouden staat nu op 41. Ofwel ruim 10% van alle gemeenten in Nederland.

Heden
Kinderdagverblijven, zorginstellingen, gemeenten en huishoudens kunnen in samenwerking met Luierrecycling Nederland stappen zetten om luierrecycling te bevorderen.


Aanspreekpunt recycling

GerardWeernink
Gerard Weernink
Autour & Stopmijnafval.nl
www.autour.nl
info@autour.nl
06-83174686


Twee afvalbedrijven in Nederland geven aan op korte en middellange termijn het recyclen van luiers te kunnen opstarten en dat zijn ARN in Nijmegen en AEB in Amsterdam.

ARN
ARN heeft vanaf 2015 geïnvesteerd in het opzetten van de verwerking van luierafval en denken in staat te zijn om begin 2018 een eerste stroom luierafval op te nemen op industriële schaal (5.000 – 15.000 ton per jaar). Kort samengevat betekent de recycling bij hen dat het luierafval in een vat onder hoge temperatuur en hoge druk gescheiden wordt in de plastics van de oorspronkelijke luier en het organische materiaal. De plastics kunnen worden hergebruikt en het organische materiaal kan worden vergist waardoor er energie kan worden gewonnen. Dit is een belangrijke stap in het mogelijk maken van luierrecycling en de stichting luierrecycling houdt dit project in de gaten.

ARN geeft aan dat ze in kwartaal 1 2019 kunnen starten met het recyclen van de luiers:

https://nos.nl/artikel/2250937-fabriek-voor-recyclen-poepluiers-komt-er-echt.html

AEB
AEB heeft aangegeven dat ook zij op middellange termijn een recycle installatie kunnen opstarten. Dit betekent dat er naast Nijmegen voor het Oosten van het land er ook een mogelijkheid komt om vanuit het Westen van het land luierafval te gaan aanleveren.

Zij werken daarbij samen met Fater en Procter & Gamble, het bedrijf achter Pampers. Dit is een belangrijke stap in het mogelijk maken van luierrecycling en de stichting luierrecycling houdt dit project in de gaten. Doordat 33 omringende gemeenten met elkaar hebben aangegeven dit project te steunen en luierafval uit hun gemeente te gaan aanleveren is het niet meer de vraag of maar alleen wanneer de luierrecyclinginstallatie gebouwd gaat worden.

https://fatergroup.com/uk/news/press-releases/recycling-project

 

Essity
Essity producent van bijvoorbeeld Tena en Tork wil ook stappen zetten in de recycling van luiers. Het zou gaan om de locatie van Chemelot in Limburg. Maar concrete stappen zijn hier nog niet over bekend.

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/29305/innovatie-maakt-recycling-van-400000-ton-luiers-mogelijk

Andere initiatieven

Er zijn nog een paar andere recycle initiatieven die we ook in de gaten houden zoals Nappicycle en Knowaste in Engeland en Diaper Recycling Technologies in Singapore. We houden in de gaten welke stappen zij kunnen zetten.

Logistiek

Om het mogelijk te maken om voldoende luierafval uit kinderdagverblijven en zorginstellingen bij de recyclefabrieken te kunnen krijgen zijn we druk bezig om te helpen bij het opzetten van luierroutes. Dat wil zeggen dat kinderdagverblijven en zorginstellingen een luiercontainer kunnen aanvragen. Dit luierafval gaat vooralsnog bij het restafval totdat 1) er bij voldoende adressen een inzamelwagen speciaal voor luierafval kan rijden en 2) een recyclefabriek is opgestart om het luierafval te verwerken.

We kiezen voor een uniforme stijl. Zo zijn de containers, speciale afvalzakken en luieremmers uitgevoerd in eenzelfde stijl.

Mogelijkheden

Het is voor een kinderdagverblijf, zorginstelling en gemeente mogelijk om mee te doen aan onze aanpak om luierrecycling weer op de kaart te krijgen. Concreet houdt dit in dat een kinderdagverblijf, zorginstelling en gemeente i.s.m. de stichting luierrecycling Nederland stappen kan zetten om aan te haken op de luierroutes die we aan het opzetten zijn. Voor een kinderdagverblijf of zorginstelling is dan een aanpassing in het huidige bedrijfsafvalcontract noodzakelijk. Voor een gemeente is het noodzakelijk om uit te zoeken wat de beste manier van inzamelen is in het kader van gemak voor de huishoudens, logistiek en kosten in samenwerking met het uitvoerende afvalbedrijf.

Vanuit welke rol heeft u interesse om aan luierrecycling bij te dragen?

Kinderopvang

Zorginstelling

Gemeente

Huishouden

 

Luierrecycling Nederland
Oude Utrechtseweg 19
3743 KN Baarn

info@luierrecyclingnederland.nl
06-12996760