Recycling


Samen maken we het verschil

Op deze pagina is er meer informatie te vinden over de huidige status van de recycling van luiers en behaalde resultaten van de stichting Luierrecycling Nederland.

Tijdslijn

2007
De enige echte luierrecyclefabiek in Nederland, Knowaste in Arnhem, gaat failliet.

2016
Op de proef luierrecycling komen meer dan dan 25.000 aanmeldingen uit heel Nederland binnen. Gemeenten hebben regie op afvalinzameling en reageren voorzichtig. Kinderdagverblijven kunnen het verschil al maken omdat zij eigen regie over hun afvalcontract hebben en als ze dat willen op termijn als vast inzamelpunt kunnen functioneren.

2017
Luiers kunnen niet meer verwerkt worden bij Orgaworld. Dit betekent dat er in Nederland geen enkele recyclefaciliteit meer actief is. Nieuwsuur bericht in mei dat AEB in Amsterdam en ARN in Nijmegen in staat zijn om een luierrecycling fabriek op te starten.

2018
Verschillende gemeenten hebben de gescheiden inzameling van luiers in stand gehouden of starten de gescheiden inzameling van luiers weer op.

2019
Twee afvalbedrijven in Nederland gaven in 2017 aan het recyclen van luiers te kunnen opstarten en dat zijn ARN in Nijmegen en AEB in Amsterdam.

ARN
ARN heeft vanaf 2015 geïnvesteerd in het opzetten van de verwerking van luierafval en zijn begin 2019 gestart om een eerste stroom luierafval op te nemen op industriële schaal (5.000 ton per jaar). Kort samengevat betekent de recycling bij hen dat het luierafval in een vat onder hoge temperatuur en hoge druk gescheiden wordt in de plastics van de oorspronkelijke luier en het organische materiaal. De plastics kunnen worden hergebruikt en het organische materiaal kan worden vergist waardoor er energie kan worden gewonnen. De fabriek is nog in testfase.

https://nos.nl/artikel/2250937-fabriek-voor-recyclen-poepluiers-komt-er-echt.html

AEB
AEB had aangegeven dat ook zij een recycle installatie kunnen opstarten. Dit betekent dat er naast Nijmegen voor het Oosten van het land er ook een mogelijkheid komt om vanuit het Westen van het land luierafval te gaan aanleveren.

Zij werken daarbij samen met Fater en Procter & Gamble, het bedrijf achter Pampers. Doordat 33 omringende gemeenten met elkaar hebben aangegeven dit project te steunen en luierafval uit hun gemeente te gaan aanleveren is het niet meer de vraag of maar alleen wanneer de luierrecyclinginstallatie gebouwd gaat worden. Helaas is er door de AEB crisis een stilstand gekomen in de voortang van deze fabriek.

https://fatergroup.com/uk/news/press-releases/recycling-project

Essity
Essity producent van bijvoorbeeld Tena en Tork wil ook stappen zetten in de recycling van luiers. Het zou gaan om de locatie van Chemelot in Limburg. Maar concrete stappen zijn hier nog niet over bekend.

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/29305/innovatie-maakt-recycling-van-400000-ton-luiers-mogelijk

In 2019 is er geen nieuws geweest wat de status is van het Essity project.


Aanspreekpunt recycling

GerardWeernink
Gerard Weernink
Autour
www.autour.nl
info@autour.nl
06-83174686