Brief gemeente


Adres gemeente

dag maand 2016

Aan: Wethouder belast met Milieu en Afval
Betreft: Deelname stichting Luierrecycling Nederland

Beste wethouder,

Als inwoner van onze gemeente wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende. Begin 2016 is een landelijk initiatief genaamd ‘Proef luierrecycling’ gestart. Het doel is om luiers apart in te zamelen ten behoeve van het stapsgewijs realiseren van de recycling van de luiers. De NRC berichtte in het najaar van 2015 nog dat 5-8% van het restafval uit wegwerpluiers bestaat. Dus er is daar substantiële winst te boeken die zal bijdragen aan de realisatie van de VANG doelstelling om in 2020 meer dan 75% gescheiden afval in te zamelen. Voor meer informatie over het initiatief, georganiseerd in de stichting Luierrecycling Nederland, zie http://www.luierrecyclingnederland.nl.

Kinderdagverblijven kunnen zich nog steeds voor de proef aanmelden. Ik zou het geweldig vinden als er in onze gemeente de mogelijkheid bestaat om duurzaam met wegwerpluiers om te gaan. Het vraagt een zeer beperkte gedragsverandering van inwoners, de meeste gezinnen verzamelen luiers al apart.

Wij willen vragen om het volgende te overwegen

  • Om als gemeente actief deelnemer te worden van de stichting Luierrecycling Nederland zodat u deze vrijwilligers steunt.
  • Als gemeente samen met de stichting te bezien in hoeverre ze aan het inzamelnetwerk van kinderdagverblijven kan bijdragen.

Ik ben benieuwd naar uw reactie, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Voor Achternaam