Verzoek aan de gemeente


 

Aan: Wethouder belast met Milieu en Afval
Betreft: Samenwerken met de stichting Luierrecycling Nederland

Beste wethouder en ambtenaar Milieu,

Als inwoner van onze gemeente wil ik graag uw aandacht vragen voor het inzamelen van luiers voor recycling. Ik zou het geweldig vinden als er ook in onze gemeente de mogelijkheid bestaat om duurzaam met wegwerpluiers om te gaan.

Ik heb begrepen dat 5-8% van het restafval uit wegwerpluiers bestaat. Er is hier substantiële winst te boeken die zal bijdragen aan de realisatie van de VANG doelstelling om in 2020 meer dan 75% gescheiden afval in te zamelen.

Graag zou ik met onze gemeente bijdragen aan het doel om luiers apart in te zamelen ten behoeve van het realiseren van de recycling van luiers. Inmiddels hebben zich al 15 gemeenten bij dit geweldige initiatief aangesloten. Voor meer informatie over de stichting Luierrecycling Nederland, zie www.luierrecyclingnederland.nl.

Als gemeente kunt u ook het voortouw kunnen en nemen en in samenwerking met kinderdagverblijven en zorginstellingen luiers inzamelen. Voor de inwoner vraagt het een beperkte gedragsverandering, de meeste gezinnen verzamelen luiers al apart.

Wij willen vragen om het volgende te overwegen

  • Om als gemeente actief deelnemer te worden van de stichting Luierrecycling Nederland, zodat onze gemeente minder restafval gaat produceren.
  • Als gemeente samen met de stichting Luierrecycling te bekijken in hoeverre ze aan het inzamelnetwerk van kinderdagverblijven en zorginstellingen kan bijdragen.

Ik ben benieuwd naar uw reactie, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Naam