Adres gemeente

dag maand 2018

Aan: Wethouder belast met Milieu en Afval
Betreft: Deelname stichting Luierrecycling Nederland

Beste wethouder,

Als kinderdagverblijf _________ wil ik graag uw aandacht vragen voor het inzamelen van luiers voor recycling. Ik zou het geweldig vinden als er ook in onze gemeente de mogelijkheid bestaat om duurzaam met wegwerpluiers om te gaan.

Zoals u weet bestaat 5-8% van het restafval uit wegwerpluiers. Er is hier substantiële winst te boeken die zal bijdragen aan de realisatie van de VANG doelstelling om in 2020 meer dan 75% gescheiden afval in te zamelen.

Graag zou ik met onze gemeente bijdrage aan het doel om luiers apart in te zamelen ten behoeve van het realiseren van de recycling van luiers. Inmiddels hebben zich vele kinderdagverblijven en 14 gemeenten bij dit geweldige initiatief aangesloten. Voor meer informatie over de stichting Luierrecycling Nederland, zie http://www.luierrecyclingnederland.nl.

Als gemeente zou u het voortouw kunnen en nemen en hiermee kinderdagverblijven en zorginstellingen helpen luiers in te zamelen voor recycling. Voor ons vraagt het een beperkte gedragsverandering, we verzamelen luiers al apart.

Wij willen vragen om het volgende te overwegen

  • Om als gemeente actief deelnemer te worden van de stichting Luierrecycling Nederland, zodat onze gemeente minder restafval gaat produceren.
  • Als gemeente samen met de stichting Luierrecycling te bezien in hoeverre ze aan het inzamelnetwerk van kinderdagverblijven en zorginstellingen kan bijdragen.

Ik ben benieuwd naar uw reactie, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Naam
Kinderdagverblijf ________