Afvalbedrijven


Vuilniswagen

Nederland telt honderden afvalbedrijven en tientallen grote afvalbedrijven. Zij spelen door de inzameling en verwerking van afvalstromen een cruciale rol in het afvalbeleid van huishoudens en bedrijven. En dus ook een grote rol in het stapsgewijs mogelijk maken van luierrecycling.

Afvalbedrijven kunnen op verschillende manieren deelnemen aan de proef Luierrecycling.

  • Ze kunnen in samenwerking met hun gemeentelijke opdrachtgever een speciale mini container beschikbaar maken om luiers gescheiden te laten inzamelen. Ze kunnen er ook voor kiezen om luiers in de GFT container te laten inzamelen en daarna na te laten scheiden. Ze kunnen met hun klanten als kinderopvangorganisaties helpen om gescheiden luierinzameling via hun vestigingen als centraal inzamelpunt mogelijk te maken. Ook is een speciale luierboxx ontwikkelt voor situaties waar er geen alternatief is zoals bij hoogbouw.
  • Zij kunnen in samenwerking met experts en technologen de recycling van luiers optimaliseren en investeren in centrale verwerkingslocaties.
  • Ze kunnen met deelname aan de proef aan de producenten van luiers laten zien dat ze het belangrijk vinden dat producenten luierrecycling actief op de agenda hebben staan.

Afvalbedrijven worden daarom gevraagd deelnemer te worden in de stichting Luierrecycling Nederland.

Wat houdt deelname in?

  • Coördinatie. Luierrecycling Nederland helpt de afvalbedrijven met de coördinatie met de huishoudens en kinderopvangorganisaties om gescheiden inzameling op korte termijn voor elkaar te krijgen. Dit houdt in dat we met 1 contactpersoon van het afvalbedrijf coördineren. We werken daarvoor bijvoorbeeld met webinars, online enquêtes en Linkedin groep. Op deze manier kunnen we de coördinatie efficiënt organiseren.
  • Zichtbaarheid. Doordat je deelneemt in de stichting kun je via deze landelijke website www.luierrecyclingnederland.nl aan de klanten laten zien wat de huidige status in de woonplaats is en wat jullie afvalbedrijf bijdraagt aan het inzamelen en recyclen van luiers. Op eigen uitingen zoals de website en de nieuwsbrief kunnen de teksten en het logo van Luierrecycling Nederland gevoerd worden.
  • Contributie. Deelnemer worden betekent voor een afvalbedrijf een jaarlijkse financiële bijdrage afhankelijk van het aantal aansluitingen. Hierdoor kunnen we de ondersteuning vanuit de de stichting mogelijk maken.

Minder dan 50.000 aansluitingen: € 2.000,-
50-000-250.000 aansluitingen: € 4.000,-
250.000 – 750.000 aansluitingen: € 6.000,-
Meer dan 1000.000 aansluitingen: € 8.000,-

Ook als het afvalbedrijf al stappen heeft gezet omtrent de gescheiden inzameling en recycling van luiers is het belangrijk om deelnemer te worden van de stichting. Op deze manier draagt het afvalbedrijf bij aan het totstandkoming van luierrecycling in Nederland en blijft het afvalbedrijf scherp op de mogelijkheden in samenwerking met andere afvalbedrijven en technologen.

Deelnemer worden

Binnenkort zullen we hieronder met namen en logo’s de eerste deelnemende afvalbedrijven bekend maken. Ook op de pagina over de proef zullen we laten zien per woonplaats op de kaart in Nederland welke afvalbedrijven meedoen.

De volgende bedrijven worden deze weken gevraagd deel te nemen in de stichting.

Attero
ARN
Avri
GP Groot B.V.
HVC
Indaver
Van Kaathoven Groep
Meerlanden
Omrin
Van Werven
Remondis
RMN
Saver
ROVA
Shanks
Sita
Sortiva
Recycling.nl
Twence B.V.
Van Gansewinkel
Van Vliet
ZAVIN
Dusseldorp
rd4
Circulus Berkel
RAD Hoeksche Waard
AEB
Roteb
AVU
DAR
Area
Twente Milieu
Cure
Waardlanden